Ansiktet

Först och främst finns just ansiktets rätlinjighet, dess rättframma, försvarslösa sätt att visa sig. Ansiktets hud är den naknaste huden, den mest blottade. Den naknaste, fastän dess nakenhet är anständig. Och samtidigt den mest blottade: det finns i ansiktet en väsentlig fattigdom, vilket bevisas av att man försöker maskera denna fattigdom genom att förställa sig, genom att se obesvärad ut. Ansiktet är utsatt, hotat, som om det inbjöd till våldshandlingar. Samtidigt är det ansiktet som förbjuder oss att döda.

Emmanuel Lévinas, ur Etik och oändlighet, översättning Maria Gunnarson. 1988

Jag kommer att tänka på den texten när jag läser en artikel i DN i dag där man talat med unga kvinnor som väljer att dölja sitt ansikte.

Tänk att kvinnor i dagens Sverige klär sig niqab eller slöja – och förklarar det med en önskan att komma till paradiset! Efter vad jag förstår har det inte ens en religiös grund, i varje fall inte om man utgår från Koranen. Så vad är det då? Religiös förvirring eller mest tryggheten i att ha på sig nåt som visar att man hör till en viss grupp av människor? Och nog är det svårt att se det som nåt annat än ett uttryck för kvinnoförtryck även om dom kvinnor som själva väljer att klä sig så ”försvarar” sig och påstår att så är det inte alls.

Att förbjuda folk att klä sig som dom vill känns samtidigt fel, tycker jag. Men var går egentligen gränserna? Hur får man klä sig? Är det ok att gå runt i stan i rånarluva bara man tar av den innan man går in på banken?

Vi var en gång på en fest där man skulle komma utklädd och ha mask. Jag klädde mig i nån sorts Familjen Adams-liknande utstyrsel (om nån nu minns dom) och mask för ögonen. K hade ett jättestort burrigt afrohår och mask för ögonen. Värden själv hade en heltäckande mycket vackert utformad ansiktsmask, venetiansk tror jag. Man kunde bara se lite av hans ögon. Han är en trevlig person som jag förstås inte är det minsta rädd för. Men att prata med honom när han var iförd denna heltäckande mask kändes efter en stund rätt obehagligt faktiskt. Det gick ju inte att se nåt minspel alls.

”Att möta människor med ‘öppet visir” skrev Cordelia Edvardson om i en krönika i SvD häromdan. Det handlade dels om slöjdebatten, dels om den där uteblivna handskakningen.  Men just så skulle jag vilja ha det i Sverige och i andra länder: att vi kan möta människor med ”öppet visir”. Det finns ju redan så många barriärer att försöka överbrygga mellan människor – olika bakgrund, olika erfarenheter och kunskaper, olika språk, olika kulturer osv. Om människor ska förstå varandra och ha en möjlighet att komma närmare varandra är inte att dölja sitt ansikte rätt väg att gå. Men för dom som gör det kanske det bara handlar om en själv helt och hållet? Att man ska komma till paradiset? Om det leder till minskad öppenhet gentemot andra människor är kanske oviktigt för den som döljer sitt ansikte.

Tänk om vi kunde ”sudda bort” all religion och börja om på nytt! Jag tror nog chanserna skulle vara goda att jorden kunde bli en bra mycket bättre plats att bo på.

DN
SvD

Andra bloggar om: , ,

16 reaktioner på ”Ansiktet

 1. Jan Ekentrapp februari 28, 2010 / 2:33 e m

  I din blogg så skriver Du, ”Att förbjuda folk att klä sig som dom vill känns samtidigt fel, tycker jag”, men tänk på att KKK-dräkten är både en religiös och en politisk dräkt i likhet med burkan i islam. Att skydda religioner är idioti, i alla fall om man anser att religioner behöver mer skydd än demokratin och yttrandefriheten, för tänk om pedofiler anammar en religion där sex med barn är en del av den religiösa seden; skall vi då även tillåta detta utan att klaga och fördöma religionen?

  Gilla

  • Gabrielle februari 28, 2010 / 2:51 e m

   Nej visst, men förbud tror jag inte är rätt väg att gå. Kanske handlar det mer om information och utbildning – och att människor ska förstå och inse hur lurade och förvirrade dom är av religionen. Att svepa in sig i ett skynke för att komma till nåt paradis är rena snurren.

   Som jag skrev i inlägget skulle jag helst vilja ha bort all religion över hela världen. Bort med den helt och hållet! Men det lär bli svårt. Då tycker jag en kompromiss är att människor som vill tro på en gud ska göra det så länge det inte skadar andra, så länge religionen är en ren privatsak och så länge dom inte försöker pådyvla andra sin religion. Religiösa friskolor är jag alltså emot.

   Att gå med niqab – eller för den delen iförd KKK-dräkt – skadar inte andra fysiskt men det skadar ju helt klart ett öppet förhållande mellan människor. Så jag vill inte ha vare sig det ena eller det andra här.

   Gilla

 2. radio lyssnare februari 28, 2010 / 4:56 e m

  Denna kvinnan pratar och klär sig som om hon kommer från en annan planet som om hon vore en utomjording som vet inte hur världen ser ut och fungerar.

  Gilla

  • Gabrielle mars 2, 2010 / 11:51 f m

   Utomjording skriver du. Ja nåt sånt känns det nästan som. I varje fall är det ett beteende som säkert känns oerhört främmande för kvinnor i Sverige i dag. Och inte bara främmande utan provocerande också. Svårt att låta bli att bli upprörd över att det finns kvinnor som vill leva så.

   Gilla

 3. Katrin A februari 28, 2010 / 8:09 e m

  HELT sjukt! Vart har vår tvåhundraåriga kamp för kvinnors frihet/rättigheter tagit vägen? Jo vi började gå tillbaka 150 i tiden, när massinvandring av barbariska islamister började. Tillbaka i tiden när häxor brändes på bål runt om Europa.
  Ska VI fria kvinnor ska tvingas tillbaka till detta, då får det hellre bli inbördeskrig.

  Gilla

  • Gabrielle mars 2, 2010 / 11:52 f m

   Ja nog känns det sjukt. Men inte innebär det att vi går tillbaka i tiden pga av invandring. Det tycker inte jag som tvärtom är för invandring. Sen handlar det om att få dom som invandrar att i möjligaste mån ta seden dit dom kommer. Självklart ska dom inte därigenom förneka allt i sin egen kultur, det gäller att hitta en balansgång där.

   Gilla

 4. acme mars 1, 2010 / 12:49 e m

  niqab är ingen islams klädnad,den nämn ingenstan i koranen, det är en elititistisk tradition. Om flera muslimska länder har mer eller mindre förbud mot den, så vorde det logiskt att förbjuda den på all stads finanserade skolor och arbetsplater i Sverige. I artikeln vill hon arbeta på en muslims förskola i rinkeby, ska samma föskola då förbjuda män att arbeta där för att få det att fungera?

  Gilla

  • Gabrielle mars 2, 2010 / 11:53 f m

   Om jag förstår rätt så bär kvinnor som arbetar på dagis eller förskola inte niqab eller liknande i arbetet. Det vore inte rätt mot barnen att dom inte kan se personalens ansikten. Men, du har nog rätt, det borde innebära att män inte kan arbeta på såna dagis! Också fel!

   Gilla

 5. radio lyssnare mars 1, 2010 / 9:01 e m

  Enligt Reinhold Falhbeck, professor emeritus i juridik vid Lunds universitet är all form av religionsfrihetslag och diskrimineringslag underordnad den Europeiska kommissionens lagstiftning om skydd för mänskliga rättigheter som antogs 1950 och som innehåller en artikel om religionsfrihet. Artikel 9 som har blivit ett föremål för åtskilda avgöranden för flera fall i Europa Domstolen. Sverige har anslutit sig till Europakommissionen och är då bunden till både Europakomissonen och de utslag som kommer från Europa Domstolen i Europa Domstolen utifrån Artikel 9 – religionsfriheten som har kommit fram till att lägga ett system i tre led:
  1. Det första ledet som av ser själva religionen om vad åsikten som man brukar kalla det interna forumet eller med andra ord det får inte ske någon som helst begränsning av åsiktsfriheten/yttrandefriheten med koppling till religionsfriheten för att det är en fråga om skydd mot indoktrinering.
  2. Det andra ledet är om manifestationer om denna religiösa åsikt. Redan i artikelns text så markeras det om utrymme om dessa manifestationer eller på ett fint språk kallar man det på ett finare språk det externa forumet till exempel att be tillsammans eller att hålla gudstjänst tillsammans, att propagera, missionera för sin religion alltså att försöka värva medlemmar. Dessutom har kosherslakt uppfattas som en manifestation av själva religionen exempel judendomen.
  3. Det tredje ledet innebär att det finns manifestationer som inte omfattas av Europa Domstolen som använder följande terminologi på det som skyddas säger man att det är intimt förbundet med religionen och att det är inte linkt på engelska medan det som faller utanför är sådant som är motiverat av religionen men inte så nära religionen så att det är linkt till religionen. Ett exempel kan vara att en radikal pesifist vill dela ut flygblad med utmaning till soldater att inte gå ut i krig eller anse att en viss person ska ha en viss form av skatt med religiösa argument anses enligt Europa Domstolen inte vara så pass intimt förknippat med religionen så att det är en del av religionen.

  Svensk lag faller på samtliga nivåer om fallen inte prövas med hänsyn till Europeiska kommissionens som är den som styr allt!

  Källa: Den 8 februari dömde Stockholms tingsrätt i fallet med en muslimsk man som fått sin aktivitetsersättning indragen efter att han av religiösa skäl vägrat ta en kvinnlig företagsledare i hand. Diskrimineringsombudsmannen förde mannens talan och tingsrätten ansåg att mannen utsatts för religiös diskriminering och tillerkände honom ett skadestånd på 60,000 kr. Reinhold Falhbeck, professor emeritus i juridik vid Lunds universitet, anser att domen är felaktig. Den skulle aldrig hålla vid en prövning i Europadomstolen.
  http://www.sr.se/sida/default.aspx?ProgramID=416

  Alla fall med religiösa inslag ska alltid prövas om hur nära eller inte förknippat exp nikab, icke handskakning med mera det är förknippat med en viss religion.

  Gilla

  • Gabrielle mars 2, 2010 / 11:57 f m

   Ja, det där är intressant och väldigt klargörande, tack! Läste en artikel av Reinhold Fahlbeck i SvD. Kanske är det den du citerar från i din kommentar – om det inte är sr. En annan viktig sak som RF definierar klart i artikeln är innebörden av begreppet religionsfrihet. Så här står det:
   ”Religion och religionsfrihet enligt konventionen har två sidor, frihet till och frihet från. Religionsfrihet omfattar bägge. Friheten till (den positiva sidan) avser, förenklat uttryckt, friheten att ha en religion och att ge uttryck för denna religion. Friheten från (den negativa sidan) avser på samma sätt friheten att inte ha en religion och att inte behöva utsättas för oönskad religiös påverkan, till exempel andras religiösa manifestationer. De bägge sidorna har samma utrymme i rättsligt hänseende. De utgör tillsammans en helhet där vardera sidan förfogar över hälften. Något neutralt område mellan dem finns inte såvitt kan ses av praxis. De lever sida vid sida men tillåts inte att inkräkta på varandras område. Den positiva friheten kan sålunda inte tillåtas växa på ett sådant sätt att den negativa friheten begränsas. Varje utnyttjande av den positiva religionsfriheten, måste vägas mot andras intresse av att slippa utsättas för religiösa manifestationer, det vill säga utnyttjande av den negativa religionsfriheten.”
   Så där funkar det inte alls nåt vidare i Sverige. Vi lär vara världens mest sekulariserade land men här är det ett fasligt tassande och hänsynstagande när det gäller religioner. Man förutsätts visa respekt för människors tro, men samma respekt visas inte den som inte har denna tro och som t.ex. har andra förklaringar på livets uppkomst m.m. än religiösa.
   Oj, det blev långt! Artikeln i SvD finns här.

   Gilla

 6. radio lyssnare mars 2, 2010 / 9:45 e m

  Tack för din kommentar och länken till SVD!

  Jag läser gärna på så att man kan ha bra kunskap i sin argumentions försök.

  Gilla

 7. Bert mars 2, 2010 / 10:06 e m

  Jag tycker Nalin Pekgul avväpnade snacket kring om det är diskriminering att man inte får bära niqab på jobbet.

  Hon kanske ville ha sin favorittröja och och ett par mjukisbrallor på sitt jobb. Men det funkar inte så. Att kalla det diskriminering är enbart befängt.

  Nu minns jag inte om det var exakt de plaggen som Nalin använde i sin illustration, men det spelar ingen roll.

  Gilla

  • Gabrielle mars 3, 2010 / 12:08 e m

   Ja, jag läste också det där som Nalin Pekgul sa. Det var nog ungefär som du skrev – tröja och mjukisbraller.
   Såg också att Nalin Pekgul var medförfattare i en artikel på Newsmill i höstas om slöjor och sånt: här.

   Jag tycker ibland vi i Sverige – och media inte minst, förstås – vevar på av bara den om nån viss fråga om och om igen. Det kan kännas lite tröttsamt. Nu bidrog jag ju själv genom att ta upp slöjdebatten i bloggen… Blev nog rätt provocerad av den där artikeln i DN. För det handlar ju inte bara om nån sorts tolkning av religion utan även om kvinnoförtryck, vad dom än säger!
   Kanske skulle man få bära niqab bara på sin fritid – inte på jobbet, inte i skolan. Men ändå, om man hårddrar det och tänker sig att inslaget av kvinnor i niqab i det s.k. offentliga rummet skulle bli väldigt mycket större än i dag så tycker jag det skulle påverka oss andra på ett negativt sätt.

   Gilla

 8. radio lyssnare mars 3, 2010 / 9:10 f m

  Jag har varit på en föreläsning av Jan Hjärpe Professor Islamologi – expert på Islam och han sade att han tycker om Nalin Pekgul för att hon har en mera nyanserad syn på Islam. Detta betyder inte att han är socialdemokrat på något sätt utan snarare att en professor är oxå människa och kan tycka om olika människor och vad de står för.

  Gilla

  • Gabrielle mars 3, 2010 / 11:55 f m

   Alla som för fram en mer nyanserad syn på islam gör nog en välgärning. Risken finns ju att många i Sverige ser islam som ett stort svart hot, klyftorna djupnar och rädslan ökar – särskilt efter den där famösa sd-artikeln i Aftonbladet.

   Gilla

Vad tycker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.