Usel rättvisa i Almedalen

Förra årets Almedalsvecka var ”ett katastrofalt nederlag för polis, åklagare och för demokratin” skriver man i en artikel i DN. Ska det bli lika illa igen nu med nassar som hetsar, sprider hat och ställer till bråk under denna vecka?

Brott som anmäls lämnas utan åtgärd – kommer bort eller noteras inte – förundersökningar läggs ner eller görs så senfärdigt att ev brott hinner preskriberas innan det utreds. Varför är det så här? ”Enligt polisens egna uppgifter har 49 förundersökningar gällande hatbrott, misshandel och skadegörelse inletts efter händelser med koppling till nazistisk aktivitet i Almedalen under 2017 och 2018”. Alla utom sex ärenden har lagts ner.

Varför är polis och åklagare så tandlösa? Eller rent ut sagt så inkompetenta?

Artikeln inför Almedalen 2019 har rubriken ”Utred rättsväsendets misslyckade lagföring av nazisterna i Almedalen” och är skriven av Robin Enander och Jan Scherman. Läs artikeln här.
Efter Almedalen 2018 skrev jag blogginlägget ”Sluta vara mesiga mot nazisterna!” Bitr kommenderingschefen hos polisen på Gotland säger där att man inte är nöjd med att man inte kunnat förhindra en del brott men ”då får vi ta igen det utredningsvägen”. Hm… det gick visst inget vidare.  Inlägget finns här.

Sluta vara mesiga mot nazisterna!

Almedalen 2018 verkar i flera avseenden ha varit en flopp. Nazisterna fick tydligen mer eller mindre ostört propagera för sin djupt unkna människofientliga ideologi – sin folkmordsideologi som nån kallade den – uttrycka sitt hat, utöva våld och förstöra för andra som stod för demokratiska värden. Det var riktigt illa och tydligen värre än förra året enligt media. Jag var inte där så jag slapp vara med om det själv.

Minns du den där hemska dagen i april 2017? Tänker på terrordådet på Drottninggatan i Stockholm och hur mycket lovord polisen då fick ta emot för sina insatser den dan och tiden efteråt. Vid Åhléns nära det hörn där lastbilen körde in och den lilla 11-åriga flickan dödades stod en polisbuss överhängd av blommor. Bilen på bilden stod på nån av tvärgatorna. På lappen bland blommorna står det: ”Kärlek för Alla. Hat mot Ingen”.

Nu är det inga lovord som regnar över polisen utan istället en massa kritik. Och nog kan man undra över den mesighet eller slapphet polisen visade i Almedalen. Och så gör man det med hänvisning till lagen. Men då kan man fråga varför polisen väljer att tolka lagen om demonstrationsrätt (om §24 i grundlagen, se nedan) så att det gynnar nazisterna? En hemsk liten misstanke kan lätt komma upp: kan det vara så illa att man inom polisen känner viss sympati med dom åsikter som nassarna framför?

Biträdande kommenderingschefen hos polisen på Gotland säger så här om det som hänt i Almedalen: ”Alla möten och alla sammankomster har kunnat genomföras. — Samtidigt har många varit oroliga. Några har blivit utsatta för brott och i den meningen så är vi inte nöjda att vi inte kunnat förhindra det. Men då får vi hämta igen det utredningsvägen.”
Jaha, vad menar han med ”då får vi hämta igen det utredningsvägen”? Är det alltså så att om polisen underlåter att stoppa våldsutövningen eller inte klarar av att stoppa den är det ok bara dom utreder det efteråt? Tycker dom som blivit nerslagna det också?

Och så Ludvika på det nu: ”Nazister får propagera i Ludvika varje dag fram till valet 2018” (länk sist i inlägget). Totalt sett över landet är det en oerhörd förslappning som skett! I en artikel i Aktuellt fokus skriver man bl.a. om hur man framgångsrikt stoppat nazisterna under tidigare år, inte beviljat tillstånd för nazistiska demonstrationer, eller beviljat tillstånd på avlägsna platser långt från centrum. Läs ”Det behövs inga nya lagar mot nazisterna – polisen behöver bara göra sitt jobb” här.

Och polisen kan luta sig mot en paragraf i grundlagen som lyder:
24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar
vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
SFS 2010:1408

Nassarna är inte detsamma som SD, det vet jag. Men skillnaden i åsikter är nog egentligen inte så stor. Förintelseöverlevaren Emerich Roth i öppet brev till Moderaterna tidigare år: ”Hade människor gjort motstånd på 30-talet hade Förintelsen inte varit möjlig. Den farligaste ondskan är inte den som klär sig i uniform och kängor och skriker ut sitt hat. Det är när ondskan klär sig i kostym och lägger sig till med lånad vokabulär, som den är riktigt farlig och kan sprida sig som en smittsam epidemi”.

Bort med nazisterna från våra gator och torg!
Och bort med SD från riksdagen!
Och vad du gör, rösta inte fram några nazister i kommunvalet och rösta inte på SD i riksdagsvalet!
Artikeln ”Nazister får propagera i Ludvika varje dag fram till valet 2018”, här.

1 maj 2018

NMR har fått tillstånd att demonstrera i Ludvika och Boden 1 maj.

På nätet hittar jag information om NMR:s partiprogram. En lång rad punkter om sånt som elitistiskt styre, avskaffande av partier, att medborgarskap ska grundas på rasbiologi m.m. När jag ögnar igenom punkterna funderar jag bl.a. på kvinnornas roll och hur många kvinnor det kan vara som stöder NMR. ”Kvinnornas viktigaste uppgift är att ta hand om familjen” står det. Och så det här om homosexualitet och hbtq: ”Så länge hbtq-personer inte ”manifesterar sin avvikande läggning” så ska de inte kriminaliseras. Att överhuvudtaget visa att man är homosexuell i det offentliga rummet blir dock förbjudet.” Och så ska man införa dödsstraff. Med mera, med mera.
Den ena unkna människofientliga åsikten efter den andra, ett tänkande som känns väldigt långt från vår egen tid. Nåt man hämtat upp ur ett brunt lerigt hål nånstans. Läs om vad NMR vill i Metro 27 sept 2017 här: Bakgrund: Det här vill nazisterna.

Fattar folk att det är dom här åsikterna NMR står för? Och hur kan så många unga män vara så lurade att gå på det här? Nu vet jag i och för sig inte så mycket om åldrarna på dom som deltar i såna här nazistdemonstrationer, men ofta ser dom rätt unga ut. Handlar det om hjärntvätt och grupptryck? Lyckan i att känna sig delaktig i en grupp? Och så gärna en dos våld på det + förstås det kanske lockande med det militäriska – en sorts uniformer, kralliga kängor, fanor och symboler.

Fira våren 1 maj! Dick Harrison berättar i en artikel i SvD igår om att 1 maj i många hundra år varit en dag då man firade våren i många europeiska länder. Dagen har alltså ursprungligen ingenting med arbetare och protester att göra. Sen har olika politiska strömningar s.a.s. försökt lägga beslag på dagen. ”Alla snor av alla. Därmed inte sagt att vi behöver acceptera vad som helst. Ett nazistiskt demonstrationståg med kriminella, hatfyllda och kränkande symboler mitt i vår vardag bör självfallet väcka indignation”, skriver Harrison.
Är det okej att nazisterna demonstrerar på första maj? SvD 29 april -18.

Om polisen och demonstrationerna. Heléne Lööw skrev i DN förra året om hur man förr hanterade demonstrationer av det här slaget och om hur taktiken förändrats. ”Under 00-talet och framför allt från 2012 förändras den polisiära taktiken. Marscher ges åter tillstånd…” Hon funderar över varför denna ändring skett och skriver ”Kanske handlar det om nya tolkningar från tillståndsenheten, att nya jurister och poliser har en annan syn än tidigare. Kanske handlar det om att taktiken att mycket medvetet driva yttrandefrihetsfrågan gav frukt – för väldigt mycket av debatten har kommit att handla om just deras yttrandefrihet.” Läs Varför får nazisterna tillstånd att demonstrera just centralt i svenska städer?

I centrala Ludvika ska samtliga politiker i kommunfullmäktige manifestera för medmänsklighet och mot rasism, och i Boden ska dom tre demonstrationståg som fått tillåtelse (Vänsterpartiet, NMR och Socialdemokraterna) passera den manifestation mot rasism och nazism som Boden mot rasism ordnar på Medborgarplatsen. Jag hoppas att allt det här ska ske utan våldsamheter.

Glad Valborg och Glad 1 maj önskar jag alla som hittar till min blogg!

Om Ludvika 1 maj

Demokratin i fara. Nazister marscherar på gatorna – vi tittar på. Det är rubriken på den artikel Hédi Fried och Julie Lindahl skrivit i DN. Hédi Fried överlevde Förintelsen. Julie Lindahl är barnbarn till en inflytelserik SS-officer stationerad i Polen. Tillsammans skriver dom om hur gränserna successivt framflyttats, och om hur det ”blivit alltmer rumsrent att vara antisemit, antimuslim och rasist. Nazister marscherar redan på våra gator…”
Läs artikeln här.

I Ludvika har nazistiska NMR fått tillstånd att marschera på 1 maj. I stans skolor rekryteras skolbarn av nazisterna. Skolans rektor säger: ”Det är en så otroligt stark, mörk makt som håller på att nästla sig in i det här samhället”, artikel i DN här. Dalarna verkar tyvärr ha blivit något av ett näste för nazisterna. Men motkrafter finns som Dalarna Mot Rasism – på Facebook här.

Och jadå, jag vet: vi har yttrandefrihet, demonstrationsrätt och föreningsfrihet i det här landet. Även nynazister inbegrips i denna rätt. Men alla vi andra får inte bli flata och godtrogna, släta över och vända bort blicken så vi missar den gradvisa anpassning, den normalisering, som håller på att ske. Antisemitismen finns lite överallt i dag – både till vänster och höger. Jag önskar att det skulle finnas lagliga sätt att rakt av stoppa såna här nazist-demonstrationer.

En FN-konvention om avskaffande av alla former av rasism antogs 1965 och Sverige anslöt sig till den 1972. Men Sverige har ”inte levt upp till sina åtaganden”, skriver Anne Ramberg, Advokatsamfundet, i ett blogginlägg från i höstas. ”Sverige har också regelmässigt kritiserats av FN:s rasdiskrimineringskommitté bland annat just för att vi inte lever upp till konventionens förbud mot rasistiska organisationer och att vi inte med tillräcklig kraft vidtagit åtgärder mot det ökade antalet hatbrott. Krav har till följd härav rests, av många organisationer däribland FN förbundet, på ett skärpt förbud mot rasistiska aktiviteter.” Nazisters och rasisters demonstrationsfrihet, Anne Rambergs blogg här.

Har det hänt nåt sen Anne Ramberg skrev ovanstående? Pågår arbete inom regering och riksdag som ska leda till att Sverige äntligen börjar fullfölja sina åtaganden för avskaffande av alla former av rasism? Och skulle det då göra att nasse-demonstrationer som den som nu planeras i Ludvika kunde stoppas?

FN:s kommitté mot rasism ska i maj i år förhöra svenska regeringen om vad den gjort och inte gjort i frågan om att avskaffa rasismen i alla dess former. Svenska FN-förbundet ska då presentera sin rapport som bl.a. ”pekar på brister i statliga åtgärder mot rasism, i särskilda insatser för utsatta grupper, samt i likabehandling och lika rättigheter oavsett etnicitet. I rapporten förs även en diskussion om rasistisk propaganda och rasistiska organisationer, där Sverige utmärker sig genom att inte följa kommitténs rekommendationer.” Läs mer här.

Komplettering 20 april: Tänkte på det där med att det finns antisemitism även på vänsterkanten, inte bara t.ex. i Storbritannien utan även i Sverige. Erik Helmerson skrev om detta i en uppmaning till Jan Guillou att läsa på lite bättre. DN här.
Komplettering 23 april: I Tyskland finns ett sånt förbud och Finland har också infört förbud.  Har hittat några fler artiklar om vikten av ett förbud mot rasistiska organisationer också i Sverige. I Aftonbladet 3 juli 2017 fanns debattartikeln ”Lär av historien: förbjud nazistiska organisationer” underskriven av 73 personer och i Ordfront hittade jag artikeln ”Förbud mot rasistiska organisationer?” publicerad 11 september 2017.