Stackars Anna Maria – igen

Utgrävningarna bland gamla släktpapper och brev har fortsatt. Nu ska det handla igen om min släkting Anna Maria Pettersson, född 1765 i Göteborg – min farfars farmors mor. Hon gifte sig med Lars Rolander som blev framgångsrik grosshandlare i Stockholm. Tillsammans fick dom 11 barn, men bara 5 av dom levde till vuxen ålder. Dom andra dog som spädbarn i kopporna, kikhosta, slag eller ”hjärtsprång”.

Det blev skilsmässa mellan föräldrarna något som inte var så vanligt på den tiden. Yngsta barnet, en pojke, var 6 år då. Oklart vad som hänt. Av handlingarna framgår att Anna Maria dömts till böter två gånger. Hade hon smockat upp sin man? Jag har letat efter domen men inte hittat, hittills i alla fall. Det framgår också att Anna Maria gärna ville fortsätta äktenskapet. Hon lovade ”att söka återgå till ett förhållande hvarigenom hon kunde vinna tillbaka sin mans ömhet”. Men det trodde inte mannen på; han ville skiljas. Skilsmässan gick igenom 1815, och Anna Maria flyttade ut. Hon levde sen till 1830. När hon dör antecknar man ”Vansinnig” i församlingsboken i Sånga, Ekerö kommun. Skrev om detta i inlägget ”Stackars Anna Maria” här.

Vad hände efter skilsmässan? Hade Anna Maria nån kontakt med sina barn sen? Vet inte om det alls fanns några regler på denna tiden när det gäller det vi i dag kallar umgängesrätt, delad vårdnad och sånt. Kanske försvann Anna Maria bara ut i periferin tills hon slutade sina dar som vansinnig i vård hos främmande människor? Men nu hittade jag ett brev som Anna Maria skrev till sin 20-åriga dotter Charlotte 1820. Stavning och punktion är lite konstigt och jag försöker återge texten så bra som möjligt. Jag har inte sett originalet utan bara en avskrift.

Brevet är adresserat till ”Demoiselle Charlotte Rebecca Rolander Stockholm. Bor på Hornsgatan i hörnet av Repslagargatan eller andra hörnhuset från Södermalmstorg” och daterat brevet Tore Sund 23 juni 1820. Anna Maria skriver:
”Min lilla dotter Charlotte. För tvänne dina kärkomna breven tackar jag mucket. Jag hopas du intet är ond på mig för dät jag har hvarit så försumlig at beswara däm. Tack Söta du för dätt beswär du har hawitt mäd min pilis /??? – ska det vara päls?/. Dät är mig en Stor fägnad dät alla sammans har hälsan och mån wäl. Jag beklagar dätt Mathilda har warit så siuk, hon lärer ståt ut swåra plågor. Men Gud ware lof hon nu är frisk. Min flytning blef opskjuten til i början av mars månad. Söta Charlotte ett sådant behof jag har af ett par mösor. Jag har bara en at ömsa mäd. Om du ville wara beskedlig och köpa mig til ett par, kan jag intet begära att di blir sydda af mina flickor. Men om du hade ett mönster att skicka mig äwen skulle jag önska dätt du will köpa mig ett ½ /???otydligt/ bomuls garn till strump /brevet trasigt här/ papa är wäl så god och läger ut päningar på stan långt är Garnboden. Jag undrar huru dät är mäd dän Rocken som mamsäll Dänen /?/ skule sy för mig om hon intet har fått foder änu så kunde hon i stälet göra en klänina så slap jag med foder omkåstnad. Söta Charlotte om du wille bestyra om dät men säg häne att hon intet generar häne. Förlåt att jag beswarar mäd så mycket. Jag innesluter mig i mina barns wänskap och ber om min hälsning till alla sammans. Förbliwer Anna M. Pettersson.”

Några år senare är dottern Charlotte gift och har en liten dotter. När hon är på besök hos sin far i Stockholm skriver hon till sin man i ett brev daterat 1827: ”Jag har en speculation att, om Grahn kommer in dessa dagar har jag lust att följa ut med honom till mamma. På något sätt kan jag väl komma in, det vore bra att ha det gjordt innan du kommer, äfven skall jag denna vecka göra några avskedsvisiter”.

Om besöket hos mamman blev av och vem Grahn var vet jag inte. Kanske nån som hade tillgång till häst och vagn och skulle ut till den trakt där modern bodde då. I vilket fall, blev jag berörd när jag såg dom här två bevisen på att Anna Maria och i varje fall äldsta dottern hade en del kontakt efter skilsmässan.

Slut på gammalt släktgrejs för den här gången.

Stackars Anna Maria

Mina gamla släktingar Lars (bild här) och Anna Maria Rolander skilde sig sommaren 1815. Skilsmässor var inte så vanliga på den tiden, och med några månaders mellanrum fick dom ansöka hos Domkapitlet innan skilsmässan gick igenom efter att ha prövats tre gånger. I protokollet från 11 juli 1815 står det bl.a.: ”… att sedan dessa Makar hvarken genom Presterskapets eller Domkapitlets föreställningar kunnat till enighet återföras, hade hustrun av Verldslig Rätt blifvit såsom vållande till misshälligheterna 2ne gånger till böter fälld…” Vad hustrun gjort för att få böter har jag inte lyckats ta reda på. Men jag gissar att hon varit ur balans ordentligt med tanke på hur det var med henne senare i livet. Skilsmässan gick i varje fall igenom i augusti det året.

Anna Maria var född 1765 i Göteborg. Föräldrar var Anna Stina och Bengt Pettersson, ”visiteur”, dvs tullare. Anna Maria och Lars gifte sig 1794 och kort därefter flyttade dom till Stockholm. Sen föddes det ena barnet efter det andra. Totalt 11 barn fick dom, men 6 dog i späd ålder. Vid tiden för skilsmässan fanns fem kvar: från Charlotta 15 år ner till minstingen Georg Richard 6 år. Hushållet och småsyskonen tog Charlotta hand om i fortsättningen. Familjen hade förstås också tjänstefolk; Lars Rolander var säkert redan då en förmögen man.

Vid förhandlingarna om skilsmässan lovade Lars att lämna stöd till Anna Maria, så det gick kanske ingen nöd på henne. Men hur blev hennes liv blev efter skilsmässan? Hon levde i ytterligare tjugo år. Fick hon träffa sina barn? 1821 flyttar hon från Stockholm till Ekerö och ett par år senare till Sånga. I arkiv från Sånga församling 1826 finns noterat ”vansinnig” och att hon är skild från sin man. 1835 dör Anna Maria 70 år gammal. Hon begravdes på Sånga kyrkogård.

Lustigt det där med gamla släktingar. Jag har flera gånger intresserat mig för Lars Rolander, min farfars farmors far, men hans hustru, som ”försvunnit ut i periferin”, har jag inte tittat alls på förrän nu. Dumt, hon är ju lika mycket släkt med mig som han. Är det det gamla vanliga: ”it’s a man’s world”? Och Lars Rolander – med sin resa till Kanton som tjugoåring med Ostindiska Companiet och alla kinesiska grejer han tog med sig hem – var väl mer spännande förstås. Nåja, nu vet jag i alla fall lite mer om Anna Maria.

Och tack till dig, Björn – för att du hjälpte mig hitta Anna Maria!

Om skilsmässor förr skriver Riksarkivet här.